Azken xedapenak

Lehenengoa. Ganberak edo Konpentsazio-sistemak erregelamendu bidez arautuko dira, baita horietan kanbio-letrak aurkezteko moduak ere.

Era berean, igorleak inprimatuta egin eta sinatu dituen kanbio-letren igorpena zein agiridun ekintza juridikoen zerga kasu horietan ordaintzeko modua arautuko dira.

 

Bigarrena. Lege hau indarrean sartuko da 1986ko urtarrilaren 1ean.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak onetsia - 2008/11/04

DL: BI-527-09