Xedapen indargabetzailea

Lege hau indarrean sartzen denetik aurrera, indargabetuta geratuko dira honako hauek:  Merkataritza Kodearen 443. eta 543. artikuluen artean ezarritakoa; kode horren 950. artikulua –Lege honetan araututako tituluetatik ondorioztatutako akzioen preskripzioari dagokionez- eta Prozedura Zibilaren Legearen 1.465. artikulua.