Xedapen iragankorra

Zuriak izan arren, Lege hau indarrean sartu baino lehen egin diren kanbio-letrak, zor-agiriak eta txekeak aurreko xedapenek eraenduko dituzte ondore guztietarako, nahiz eta horietan biltzen diren obligazioetako baten bat egun horren ondoren izenpetu.