Galdeketa 7-12

Galdeketa

Adierazi honako soldata-kontzeptuek Gizarte Segurantzarako kotizatzen duten.

Eskola-laguntza
Komisioak
Eskupekoak
Puntualtasuna
Oinarrizko soldata
Garraio-plusa
Laneratzea
Dietak
AntzinatasunaGaldeketa


Aparteko ordainsariak ezin dira hainbanatu.

Egia Gezurra


Soldatak ez du Gizarte Segurantzaren aldeko kenkaririk.

Egia Gezurra


Oinarrizko soldata lanbide arteko gutxieneko soldatatik beherakoa izan daiteke.

Egia Gezurra


Soldataren ordainketa atseden-egunetako batean egin behar da.


Egia Gezurra


Soldatak erreklamatzeko ekintza preskribatzeko epe orokorra urtebetekoa da.


Egia Gezurra


Soldata ordaindu izana justifikatzen duen agiriari nomina esaten zaio.


Egia Gezurra


Soldata ordaintzeko unean atzeratzeak berandutza-interesa sorraraziko du.


Egia Gezurra